0
Waar kan ik mijn lege batterijen inleveren?

Batterijen behoren tot het klein chemisch afval (kca). Je kunt je lege batterijen inleveren bij de chemokar in jouw gemeente of bij andere inleverpunten. Je mag de batterijen niet weggooien in de vuilnisbak.

Lege batterijen inleveren

Je kunt je lege batterijen inleveren bij:

  • de chemokar in jouw gemeente;
  • het gemeentelijk depot;
  • de batterijbak van de winkel die de batterijen verkoopt;
  • bij de inleverpunten.

Verwerking batterijen

Producenten en importeurs van batterijen zijn verantwoordelijk voor de verwijdering van de door hen op de markt gebrachte batterijen. Dat is vastgelegd in het Besluit beheer batterijen. De Stichting Batterijen (STIBAT) zorgt voor transport, opslag en verwerking van de gescheiden ingezamelde batterijen vanaf de gemeentegrens.

Meer informatie inzamelen batterijen

Meer informatie over het inzamelen van lege batterijen vind je op de website van STIBAT.